Revisjon og rådgivningstjenester for bedrifter, foreninger og stiftelser.

Kontakt oss

Trond Nysæther
statsautorisert revisor

Telefon: 95 92 93 48

Frank Håland
statsautorisert revisor

Telefon: 45 51 27 99

Espen Skotheim
daglig leder / revisor

Telefon: 45 20 25 20
E-post: espen@icirevisjon.no